Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1. De ondernemer levert de geaccepteerde bestelling uiterlijk binnen dertig dagen.